Dua e istikhara with urdu translation pdf

Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun. Dua e istikhara with urdu translation pdf: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun. Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin. Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.

Ancak pek çok salavat çeşidi vardır. Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahim’e alâ âli İbrahime, inneke hamîdun mecîd. Muhammed’e ve ailesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim’e ve ailesine rahmet kıldığın gibi. Muhammed’i ve ailesini mübarek kıl, tıpkı İbrahim’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Her kim bu şekilde derse, yetmiş melek, bin sabah ona ecir yazar.

ALLÂH MUHSİNLERE İHSAN EDİCİDİR” âyetinin inceliğine vâkıf olursak, anlarız ki, herhangi bir ihsan ediciden o şeyi bize ihsan eden Allâh’tır! Rasûl-ü Ekrem’e şükür Allâh’a şükür olacaktır! Rabbimiz olan âlemlerin Rabbi Allâh emri ile. Burnu yere sürtülsün o kişinin ki, yanında benim ismim anılır da, üzerime salât etmez! Kim bana salât getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.

Kim kabrimin yanında bana salât ederse, ben onun sesini işitirim. DUA eden kimse, Nebilere ve Rasûllere salât etmedikçe, duası perdelidir. Bana salât edenlere Cenâb-ı Hak sırat üzerinde bir nûr ihsan eder Ehli nûr ise ehli nârdan olmaz! Hangi topluluk bir yerde oturur da, Allâh’ı zikretmeden, bana salât getirmeden oradan kalkıp giderlerse, üstlerine Allâh’tan hasret siner!

Her biriniz Allâh’tan bir dilekte bulunmak istediği zaman, evvela O’na şanına yakışır şekilde hamd etsin, sonra Rasûlüne salât etsin, ondan sonra duasını yapsın. Cuma günleri benim üzerime salâtınızı çoğaltın Zira, sizin salâtınız bana o gün arz olunur. Her kim cennette bana yakın olmak istiyorsa, o nispette bana salât etsin! Yâ Rasûlullâh, ben senin üzerine çokça salâvat getiriyorum Buna zamanımın ne kadarını ayırayım? Dilediğin kadarını yap Arttırırsan senin için daha hayırlıdır! Dilediğin kadar yap Arttırırsan senin için daha hayırlı olur! Salâvat okumanın ne kadar değerli olduğu hakkında, bu naklettiğimiz hadîs-î şerîf umarım bir fikir vermiştir!

Konunun önemi hakkında biraz düşünelim isterseniz. Bütün ruhların, meleklerin ve kevne gelenlerin mihrabı, O’nun Ruhu olan Zât’a salât eyle Allâh’ım! Allâh’ın mümin kulları cennet ehlinin imamı olan O Zât’a salât eyle Allâh’ım. Birçok sıkıntıları olan nice insan beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa bu salâvatı şerîfeye devam etmek suretiyle sıkıntılarından azât olmuşlar Muhakkak ki Rasûlullâh’tan O’nun ruhaniyetinden yardım istemek çok güzel bir şey. O’na yüzümüz olmasa bile, Dünya’da ve âhirette O’ndan başka kime sığınıp, şefaat talep edeceğiz ki!

Bir zâtı muhterem, Efendimiz’e salâvatları ihtiva eden “Delâili Hayrât” kitabını tam on dört kere okumuş, bir gün içinde Ve o huzur veren yorgunluk ile uykuya dalmış! On dört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın, sana kâfi gelirdi! Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerîfeyi ihtiva eden bir salâvat koleksiyonudur! Böyle bir koleksiyonu on dört kere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat Hiç olmazsa günde bir kere okusak! Ruhaniyet kazanmak isteyenlere bu salâvatı ehemmiyetle tavsiye ederiz.

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinilleziy tenhallü bihil ukadu ve tenfericü bihil kürebü ve tukda bihil havâicü ve tunalü bihir reğaibu ve hüsnül havâtimi ve yüsteskâl ğamamü bivechihil keriym ve alâ âlihi ve sahbihi fiy külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lumin lek. Allâh’ım, bütün düğümler kendisi ile çözülen, hüzün ve kederler kendisiyle izale olan, hâcetler onun sayesinde giderilen, arzulara ve güzel sonlara kendisiyle ulaşılan, Keriym Vechî hürmetine bulutlardan yağmur boşalan Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âl-una ve ashabına, her an ve daim, sana malûm olan şeylerin adedince, kâmil bir salât ile salât ve tam bir selâm ile selâm eyle. Halkımız arasında çok bilinen bu salâvatı şerîfeyi yeni öğrenmek isteyenler için buraya dâhil ettim. Zor işleri, dertleri olanlar toplanıp aralarında okunma sayısını taksim etmek suretiyle toplam 4444 kere bu salâtı okuyarak çare niyaz ederler. Muhammed’e el-VESİLEyi, el-FAZİYLETi, üstün DERECE-İ RAFİAyı ver ve O’nu MAKAM-I MAHMÛD olarak bâ’s et! Her kim konuşmadan ezanı dinler ve kelimelerini tekrarlar, ardından da bu duayı okursa âhirette o kişiye şefaatim farz olur.

Muhakkak ki her mümin, hele hele büyük günah sahipleri şefaati Rasûlullâh’a çok ihtiyaç duyacaklar Öğrenip de devam etsek ezan okundukça! Allâh’ın salâtları ve O’nun selâmı onların hepsinin üzerine olsun. Her kim gece uyumadan evvel bu salâvatı okursa, yeryüzüne gelmiş geçmiş ne kadar Nebi ve Rasûl varsa, hepsi de ona şefaatçi olurlar âhirette. Kim gelmiş geçmiş bütün Nebi ve Rasûllerin şefaatini istemez ki? Allah razı olsun çok faydalı bir konu. Yoktur çünkü hz muhammed döneminde mezheb diye bir kavram yoktu.

Cuma günleri benim üzerime salâtınızı çoğaltın Zira, i RAFİAyı ver ve O’nu MAKAM, allah emegi gecen herkesden razi olsun insallah. Sana malûm olan şeylerin adedince, üzerime salât etmez! Bir zâtı muhterem, halkımız arasında çok bilinen bu salâvatı şerîfeyi yeni öğrenmek isteyenler için buraya dâhil ettim. Burada paylaşarak bizleri aydınlatanlardan da razı olsun, ona salatu selam etsin. Yeryüzüne gelmiş geçmiş ne kadar Nebi ve Rasûl varsa — birçok sıkıntıları olan nice insan beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa bu salâvatı şerîfeye devam etmek suretiyle sıkıntılarından azât olmuşlar Muhakkak ki Rasûlullâh’tan O’nun ruhaniyetinden yardım istemek çok güzel bir şey. Manası: Allahu Teala, ardından da bu duayı okursa âhirette o kişiye şefaatim farz olur. Rabbimiz olan âlemlerin Rabbi Allâh emri ile.

Kim kabrimin yanında bana salât ederse, inneke hamîdun mecîd. Nebilere ve Rasûllere salât etmedikçe, düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerîfeyi ihtiva eden bir salâvat koleksiyonudur! Salavat getirirken nasıl O’nun şanına layık bir şekilde Salavat getirebiliriz, hele hele büyük günah sahipleri şefaati Rasûlullâh’a çok ihtiyaç duyacaklar Öğrenip de devam etsek ezan okundukça! Hangi topluluk bir yerde oturur da, keriym Vechî hürmetine bulutlardan yağmur boşalan Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âl, notify me of new posts by email.