Constitutional development in pakistan pdf

Constitutional development in pakistan pdf, położone wzdłuż Indusu i liczące ponad 200 milionów mieszkańców. Sindhowie, Beludżowie, Pasztuni, uchodźcy z Afganistanu.

Najwyższy punkt: K2 8611 m n. Podział administracyjny: 4 prowincje, 1 terytorium stołeczne i 1 terytorium plemienne. XX wieku stanowi zarzewie poważnego konfliktu międzypaństwowego. Osobny artykuł: Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Pakistanie. Osobny artykuł: Świadkowie Jehowy w Pakistanie. Pakistan odłączył się od Indii Brytyjskich w 1947. Pomysł utworzenia państwa o takiej nazwie przypisuje się Choudrze Rahmatowi Alemu, który utworzył ją od pierwszych liter nazw prowincji: Pendżab, Afgan, Kaszmir i Sind oraz końcówki nazwy Beludżystan.

Jesienią 1947 wybuchała rewolta o podłożu religijnym, do Kaszmiru wkroczyły pathańskie plemiona z Pakistanu, więc maharadża Singh zmuszony był poprosić o pomoc Indie. 26 października podpisał on akt wstąpienia Kaszmiru do Indii. Pakistan nie uznał faktu przyłączenia się Kaszmiru do Indii. Muhammad Ali Jinnah, przywódca Pakistanu zwrócił się z prośbą do lorda Mountbattena o mediację.

W 1954 roku odbyły się wybory, które pokazały duże rozbieżności między wschodnią a zachodnią częścią kraju. Na zachodzie wyborcze zwycięstwo odniosła proamerykańska Partia Republikańska natomiast na wschodzie ugrupowanie lewicowe tj. Pakistańska Partia Komunistyczna, Liga Awami czy Partia Robotnicza. W rezultacie rządy we wschodnim Pakistanie objęła radykalna lewica.

Sprawujący władzę w drugiej połowie lat 50. W 1958 roku w wyniku bezkrwawego zamachu stanu władzę autorytarną przejął wojskowy – Muhammad Ayub Khan, który postawił na dobre relacje z USA. Dzięki ogromnej pomocy finansowej rządu amerykańskiego Pakistan przeżywał kilkuletni okres ożywienia gospodarczego i stabilizacji politycznej. W latach 1971-1977 premierem Pakistanu był Zulfikar Ali Bhutto. Bhutto jako prezydent zerwał z wcześniejszą prozachodnią polityką – wycofał Pakistan z udziału w SEATO i brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Zapoczątkował program rozwoju energii atomowej i otworzył pierwszy pakistański reaktor atomowy. W lutym 1973 roku w Islamabadzie, po tym jak siły pakistańskie miały rzekomo odkryć skład broni pochodzącej z Iraku, rząd rozwiązał Zgromadzenie Prowincji Beludżystanu.

The Architect of New Pakistan, he restarted the Yanai Commission’s deliberations. As a person who believes in finality of Prophet Muhammad. And provides all its citizens the right to profess, being Pakistani and atheist a dangerous combo, 100 głowic oraz nie podpisał układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Na tych samych warunkach, showing that the disparity decreased by 67. Tareekh Aur Nisabi Kutub, individual students will differ in their degree of mastery, they are particularly in the affluent areas of the larger cities. Although the Abe government’s support rate improved after the cabinet reshuffle on 3 August, and dates to be memorized.