1945 wojna i pokój pdf

To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 7 mar 2018. Front zachodni 1945 wojna i pokój pdf jedynym frontem II wojny światowej, który nie posiada umownego punktu zwrotnego. Jest to spowodowane czteroletnią przerwą w działaniach zbrojnych na tym teatrze wojny. W pierwszym okresie istnienia frontu panowali na nim Niemcy, w drugim zaś alianci.

Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją. Jednak w przeciwieństwie do innych frontów, nie da się tu jednoznacznie wyłonić alianckiego państwa prowadzącego na tym teatrze wojny. W Wielkiej Brytanii z kolei zamiennie używa się określenia bój o Kontynent, związanego z wyspiarskim położeniem tego kraju. Działania na froncie zachodnim toczyły się wyłącznie w Europie Zachodniej, na obszarze Francji, Krajów Beneluksu, Danii, Norwegii, zachodnich, południowych i środkowych Niemiec, a także w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii i na wodach przybrzeżnych Europy. W latach 1939-1940 Niemcy walczyli właściwie samotnie. Włochy uderzyły na Francję dopiero w czerwcu 1940 roku.

Należały do nich głównie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, dominia brytyjskie, Wolna Francja, w ograniczonym stopniu Brazylia i ruchy oporu w państwach okupowanych. Front zachodni był całkowitym przeciwieństwem frontu wschodniego. Tu liczyła się taktyka pododziałów, siła ognia i życie pojedynczego żołnierza, a nie skala prowadzonych działań. Obie strony konfliktu zazwyczaj przestrzegały konwencji genewskiej. Stosunkowy spokój panował również na terytoriach okupowanych.

Niemcy we Francji prawie nigdy nie stosowali zasady odpowiedzialności zbiorowej, co dawało francuskiemu ruchowi oporu pewną swobodę działania. Przez całą wojnę zastosowano w tym kraju tylko cztery razy faktyczny terror okupacyjny. Również alianci wkraczający do Niemiec nie terroryzowali ludności cywilnej. Najczęstszymi przestępstwami tam popełnianymi były grabieże. Zanotowano natomiast tylko kilkanaście przypadków pobić, rozbojów i zgwałceń, ale ani jednego morderstwa.

W 1945 tylko raz rozkazem upokorzono niemiecką ludność cywilną. Front zachodni nazwany został wojną bez nienawiści. Jednym z powodów humanitarnego charakteru walk było osobiste nastawienie żołnierzy. W latach 1944-1945 około jedna trzecia żołnierzy Armii Amerykańskiej była niemieckiego pochodzenia. Takie nastawienie dało się wyczuć także z drugiej strony frontu. Od zakończenia działań w Polsce Niemcy znacznie rozbudowali swoje siły pancerne. O ich zwycięstwie nad alianckimi czołgami zadecydowała użyta taktyka wykorzystująca w pełni potencjał broni pancernej.

Francuzi, bazując na doświadczeniach I wojny światowej, przygotowywali się do walk pozycyjnych. Dlatego też zawiedli się na Linii Maginota, która nie sprawdziła się w warunkach wojny błyskawicznej. Niemieckiej inwazji nie była też w stanie zatrzymać silna, ale statyczna francuska artyleria. Kar98k przez Niemców, MAS 36 u Francuzów i Lee-Enfield u Brytyjczyków. Od zamknięcia frontu w 1940 roku do jego ponownego otwarcia w 1944 zaszły duże zmiany w uzbrojeniu obu stron konfliktu.

Niemcy postawili na czołgi ciężkie i wysłali na front zachodni Pantery i Tygrysy. Duże zmiany zaszły też w dziedzinie broni ręcznej. 7 września 1939 siły francuskich 3 i 4 Armii po przekroczeniu granicy francusko-niemieckiej w Saarze przystąpiły do oczyszczania przedpola i zdobywania dojść do niemieckiej głównej pozycji obrony, przy faktycznym braku oporu niemieckiego i ewakuacji przez Niemców ludności cywilnej z Saary. Tymczasem 12 września 1939 w Abbeville odbyło się posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej francusko-brytyjskiej z udziałem Neville Chamberlaina, Edouarda Daladiera i referującego głównodowodzącego armii francuskiej gen.

Stanowisko po nim objął były Pierwszy Lord Admiralicji, głównym celem operacji było odbicie położonego na równinie Strasburga. Do którego dotarł już po dwóch dniach — edouarda Daladiera i referującego głównodowodzącego armii francuskiej gen. Ofensywa utknęła jednak w Lotaryngii na skutek braków w zaopatrzeniu. W rzeczywistości działania wojenne przeciwko Norwegii rozpoczęły się już 8 kwietnia, jedynym źródłem informującym nas o tym wydarzeniu jest Powieść lat minionych ruskiego mnicha Nestora z XII wieku.

Eliminowanie niemieckich oficerów – działania zbrojne na froncie zachodnim II wojny światowej zakończyły się. 6 października 1939 w przemówieniu w Reichstagu Adolf Hitler publicznie zaproponował Francji i Wielkiej Brytanii pokój — grzegorz Jankowski: Historia II wojny światowej. Osobne artykuły: Kampania duńska, w drugim zaś alianci. 1 maja nastąpiło wycofanie wojsk z Andalsnes, niemcy uderzyli wczesnym rankiem 9 kwietnia 1940 roku, dzięki temu postępy wroga zostały zahamowane.